web analytics

Oznaczenie/Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem CE deklaruje, że produkt nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego – nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania. Aby oznakować swój produkt znakiem CE, producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań producent dokumentuje. Zawartość dokumentacji określona jest w dyrektywach.
Przykładowe badania którym poddaje się okna i drzwi na otrzymanie certyfikatu CE: odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, substancje niebezpieczne, przenikalność cieplna, przepuszczalność powietrza, właściwości akustyczne.