web analytics

Wartość U okna to współczynnik przenikania ciepła, wskazujący, w jakim stopniu okna utrzymują w pomieszczeniu ciepło. Wartość jest wyrażona w watach na metr kwadratowy powierzchni szkła w środowisku o różnicy temperatur wynoszącej 1°K [W/m2K]. Im niższa wartość U, tym lepsze działanie izolacyjne szyby. Tzw. szyby o niskiej emisyjności posiadają zwiększoną izolację termiczną, wyrażającą się bardzo niskimi wartościami U.