web analytics

Nawiewnik jest to proste urządzenia przeznaczone do kontrolowanego napływu świeżego powietrza zewnętrznego. Zapewniają nam one w sposób skuteczny zdrowe warunki klimatyczne w pomieszczeniach które użytkujemy.
Ze względu na sposób sterowania dzielone są na:

  • nawiewniki ciśnieniowe sterowane manualnie – wyposażone w przysłonę za pomocą, której zmieniamy manualnie wydajność nawiewnika
  • nawiewniki ciśnieniowe automatyczne – wyposażone w automatyczną przepustnicę, która samoczynnie reguluje ilość dostarczanego powietrza. Jednocześnie użytkownik ma możliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przysłony
  • nawiewniki higrosterowane – zamykają i otwierają się samoczynnie pod wpływem wartości wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia