web analytics

bluEvolution 82 – wersja MD
Rama HO9020 + Skrzydło HO8520 + listwa przyszybowa GP8440

 

blue82

 

 

1 Wrąb Duża komora odwodnieniowa. Wrąb szybowy o głębokości 3 mm zakończony skośnym odpływem wody na zewnątrz w ramie i skrzydle
2 Wymiary Rama:    82 mm
Słupek:    82 mm
Skrzydło:    82 mm
3 Przylgi Wysokość przylgi:    zewnątrz 27 mm, wewnątrz 20 mm
Szerokość przylgi:    zewnątrz 16 mm, wewnątrz 15,5 mm
4 Kształty przylg Wszystkie zewnętrzne przylgi nachylone są pod kątem 14°
Wewnętrzna przylga skrzydła jest prosta
Listwa przyszybowa nachylona jest pod kątem 14°
5 Grubości ścianek Ścianki zewnętrzne profili głównych tłoczone zgodnie z RAL-GZ 716/1, część 1 oraz 7
Ścianki wewnętrzne tłoczone zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi
6 Uszczelki Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe i wewnętrzne uszczelki przylgowe oraz zewnętrzne uszczelki przyszybowe
Uszczelki w listwach przyszybowych z TPE
Wysokość uszczelki przyszybowej 4mm
Wysokość uszczelki zewnętrznej 4mm, wewnętrznej – 4,5 mm
7 Wzmocnienia Profile stalowe ocynkowane zgodnie z RAL- RG 716/1, część 3
8 Szklenie Wszystkie dostępne na rynku pakiety z szybami izolacyjnymi ciepłochronnymi, akustycznymi i antywłamaniowymi, o grubości do 52 mm
9 Odwodnienia/Odpowietrzenia Realizowane poprzez odseparowane komory o dużych rozmiarach, od czoła względnie w dół profilu
10 Okucia Ogólnodostępne na rynku okucia o szerokości 16 mm i osi obrotu 13 mm, mocowanie zabezpieczenia antywłamaniowego w stali
11 Obróbka profili Ramy i skrzydła (narożniki zgrzewalne) łączone poprzez zgrzewanie.
Słupki, ślemiona i szprosy łączone mechanicznie lub zgrzewane.
12 Budowa profili 6- komorowy system w ramach i skrzydłach
5- komorowy system w słupkach
13 Kolory Biały jednorodny w masie
Barwiony w masie z zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią oklejoną standardową folią dekoracyjną
Niestandardowe folie dekoracyjne na zapytanie
Inne powłoki zgodne z RAL na zapytanie